miercuri, 29 august 2007

Legea privind legalizarea capitalului, amnistierea fiscală şi cota zero pe profitul reinvestit a fost promulgată

Legea prin care au fost modificate şi completate unele acte legislative în vederea legalizării capitalului, amnistierii fiscale şi reformarea sistemului de impunere a veniturilor persoanelor juridice a fost promulgată la 8 mai de către preşedintele Vladimir Voronin.
Serviciul de presă al şefului statului precizează pentru BASA-press că legea va fi publicată în "Monitorul Oficial" nr 64-66 din 11 mai.Iniţiativele privind cota zero pe venitul reinvestit, legalizarea capitalului şi amnistia fiscală au fost lansate de şeful statului la 10 aprilie, iar Parlamentul a votat aceste iniţiative la 27 aprilie.
Potrivit legii adoptate, modificările vor intra în vigoare după publicarea acestora în "Monitorul Oficial".
Potrivit prevederilor, legalizarea capitalului se va efectua prin procedura declarării benevole de către persoanele fizice şi juridice - rezidenţi ai Republicii Moldova a capitalului ce le aparţine sau care este înregistrat pe numele unor deţinători "nominali" şi pentru care, la momentul dobândirii lor, nu au fost achitate impozite, reieşind din valoarea lor reală.
Legalizarea va începe din data intrării în vigoare a legii şi se va încheia la 1 ianuarie 2009, pentru active imobile, valori mobiliare, cote-părţi, iar pentru mijloacele băneşti - până la 30 decembrie 2008. Organele de control fiscal şi economic nu vor avea dreptul, prin lege să verifice sursele de obţinere a capitalului legalizat, cu excepţia cazurilor de spălare a banilor strict prevăzute de lege.
Amnistia fiscală va cuprinde restanţele, reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, inclusiv evidenţa specială, conform situaţiei de la 1 ianuarie 2007, la toate impozitele şi taxele, amenzile neachitate la data intrării în vigoare a legii, inclusiv amânate şi eşalonate (reeşalonate) conform legislaţiei în vigoare. Aceste restanţe urmează a fi anulate.
Potrivit legii, urmează a fi amnistiate şi obligaţiile fiscale pentru care sunt deschise dosare judiciare la situaţia din 1 ianuarie 2007. Organelor cu atribuţii de administrare fiscală li se va interzice prin lege efectuarea controalelor privind corectitudinea calculării şi achitării plăţilor obligatorii, pentru perioadele fiscale de până la 1 ianuarie 2007.Impozitul pe profit la nivelul de 0% va fi stabilit la profitul reinvestit, beneficiul ce va fi repartizat între acţionari sau asociaţi în formă de dividende va fi impozitat la cota 15%

Niciun comentariu: