miercuri, 29 august 2007

Care este deosebirea dintre filiala si reprezentanta? Care este procedura de înregistrare a unei reprezentante in R. Moldova?

Art. 21 al Legii nr. 845-XII din 03 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi stabileşte caracteristicile esenţiale ale filialelor şi reprezentanţelor
Filiala se consideră subdiviziunea separată a întreprinderii care este situată în altă parte şi care exercită unele din atribuţiile acesteia.
Reprezentanţa se consideră subdiviziunea separată a întreprinderii care este situata în altă parte şi care apără şi reprezintă interesele întreprinderii, încheie, in numele acesteia, tranzacţii si înfăptuieşte alte acţiuni de drept.
Filialele şi reprezentanţele trebuie sa fie indicate în documentele de constituire (de societate) a întreprinderii respective.
Filialele si reprezentanţele nu sunt persoane juridice. Acestora li se atribuie bunuri din patrimoniul întreprinderii şi activează în baza regulamentului aprobat de întreprindere.
Conducătorul filialei şi reprezentanţei este numit de întreprindere şi activează în temeiul mandatului ce i s-a eliberat.
Filialele au balanţe proprii care fac parte din balanţa centralizata a întreprinderii care le-a constituit.
Conform art. 15 a Legii nr. 1265-XIV din 05.10.2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor, procedura de înregistrare a filialelor şi reprezentanţelor întreprinderilor este similară procedurii de înregistrare a întreprinderilor şi se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Conform art. 11 a Legii nr. 1265-XIV din 05.10.2000, pentru înregistrarea întreprinderii se prezintă următoarele acte:
· cererea de înregistrare de modelul aprobat de Cameră;
· hotărârea cu privire la fondare si regulamentul filialei sau reprezentanţei;
· buletinul de identitate al conducătorului filialei, ordinul de numire în funcţie şi procura de reprezentare a intereselor lui, precum şi certificatul de înregistrare şi actele de constituire ale întreprinderii;
· documentul ce confirma depunerea de către fondatori (asociaţi) a cotei-părţi in capitalul social al întreprinderii in mărimea si in termenul prevăzut de legislaţie;
· dovada achitării taxei de înregistrare;
· documentul, eliberat de organul fiscal teritorial, ce confirma ca fondatorii întreprinderii sau organizaţiei nu au datorii la bugetul public naţional.
În caz dacă întreprinderea ce fondează reprezentanţa sau filiala este nerezidentă a Republicii Moldova, suplimentar la cele indicate mai sus se vor anexa:
· extrasul din registrul comerţului naţional din ţara de origine a investitorului;
· certificatul de înregistrare a întreprinderii străine;
· documentele de constituire ale întreprinderii străine;
· certificatul de bonitate al întreprinderii străine, eliberat de banca deserventă.
În acest sens Legea nr. 88-XIV din 18 martie 2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător, stabileşte careva elemente specifice pentru subdiviziunile întreprinderilor nerezidente:
Reprezentanţele întreprinderilor nerezidente se înregistrează pe teritoriul Republicii Moldova, conform legislaţiei în vigoare, fără drept de persoană juridica şi fără dreptul de a desfăşura activitate economică.
Filialele întreprinderilor nerezidente înfiinţate pe teritoriul Republicii Moldova obţin statut de întreprindere aparţinând integral investitorilor străini de la data înregistrării lor conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
Hotărârea Guvernului nr. 926 din 12 iulie 2002 privind aprobarea tarifelor la serviciile cu plată, prestate de Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale, stabileşte taxele ce urmează a fi achitate pe contul CÎS pentru înregistrarea unei filiale sau reprezentanţe. Practic, taxele vor varia de la 693 lei pentru înregistrarea subdiviziunii în regim obişnuit (10 zile), de la momentul primirii cererii, până la 1051 pentru înregistrarea în termen de urgenţă – 1 zi.

Niciun comentariu: