sâmbătă, 19 ianuarie 2008

Lansarea afacerii proprii în 10 paşi

Mulţi sunt astăzi nemulţămiţi de veniturile pe care le au, fapt care îi determină să se gândească la lansarea unei afaceri. Să vedem cum are loc procesul înfiinţării unei firme de tip SRL in Republica Moldova.

Deşi se vorbeşte tot mai mult despre simplificarea procesului de activitate a unei întreprinderi, promovarea unor reforme cu caracter mai liberal, totuşi procesul de creare a unei întreprinderi rămâne destul de anevoios.
Primul Pas. Mai întâi de toate trebuie să ne hotărâm în ce domeniu dorim să activăm, să schiţăm un scurt business-plan, si puteţi da start iniţiativei dumneavoastră.
Al Doilea Pas. Mergem la Camera Înregistrării de stat, (Chişinău str. Ştefan cel Mare 73, tel: 27-73-18) cu un singur document – Buletinul de identitate. Dar, în moment ce doriţi să scrieţi cererea pentru înfiinţare, este bine să aveţi în minte câteva variante pentru Denumirea firmei, şi domeniile de activitate. Conform legislaţiei, la înregistrare puteţi prezenta 5 domenii diferite de activitate, fapt care va asigură un orizont mai larg in activitatea pe care o veţi desfăşura. În caz că nu reuşiţi într-o direcţie cu siguranţă că veţi reuşi în alta. Ulterior înregistrării veţi putea face modificări şi adăugiri în acest sens. Registrul de stat face verificarea daca nu aveţi datorii către Inspectoratul Fiscal. Vă va oferi un certificat pentru deschiderea unui cont bancar temporar şi o notă privind data vizitei următoare. Suma necesară care trebuie s-o plătiţi este de 884 pentru un SRL si 450 pentru o Î.I. Procesul de înregistrare durează 10 -15 zile, în caz de urgenţă vă va costa 1600 şi respectiv 900 lei.
Al Treilea Pas. Mergem să deschidem contul în bancă. Pentru asta veţi avea nevoie de Buletinul de identitate şi copia acestuia şi desigur certificatul de la Camera Înregistrării de Stat. Scriem o noua cerere de deschidere a contului şi plătim suma statutară minimă de 5400 lei. Dacă firma are mai mulţi asociaţi(de exemplu aţi implicat în afacere pe un bun prieten care are o experienţă bogată în afaceri), este permis de a investi doar 40 % din suma necesară.
Al Patrulea Pas. Ne întoarcem la Camera Înregistrării de Stat. Primim pachetul de documente, unde intră Decizia despre înregistrare, extrasul din Registru, certificat de înregistrare, decizia voastră personală de înfiinţare a firmei,(daca sunteţi fondator unic) sau Procesul Verbal al adunării asociaţilor (daca sunteţi mai mulţi fondatori). De obicei actele, precum Statutul firmei, sunt întocmite de lucrătorii Camerei. Pe ultima pagină se descrie pas cu pas unde trebuie să mergeţi pentru a fi luat la evidenţă, unde să duceţi documentele. Pentru orice eventualitate faceţi 5 copii a tuturor documentelor şi un Dosar pentru păstrare, pentru a preveni incomodităţile în caz de pierdere a dosarului.
Pasul Cinci. Mergem la Biroul Naţional de Statistică ( Chişinău, str.Grenoble,106 tel.: 40-30-00) Ridicăm certificatul cu codurile de activitate conform clasificatorului CAEM. Atenţie! Acest Document se emite gratuit.
Pasul al Şaselea. Emitem un ordin de angajare a unui contabil, şi împreună cu el mergem la inspectoratul fiscal teritorial, luând cu noi toate documentele şi copiile acestora unde acestea sunt perfectate.
Pasul al Şaptelea. Ne reîntoarcem la Bancă – contul temporar trebuie convertit în unul permanent. Pentru asta Dumneavoastră împreuna cu contabilul ( şi cu asociaţii), va trebui să vizaţi la notar ambele semnături (120 – 150 lei). Printr-o procedură asemănătoare veţi trece şi la Banca. Este foarte importantă prezenţa fizică a tuturor părţilor, care au tangenţă cu firma. Pentru serviciile băncii la întreţinerea contului veţi achita cca. 25 lei lunar.
Pasul Opt. Pentru a nu achita o amenda de 200 de lei, trebuie în termen de 10 zile, trebuie să mergeţi la Casa Naţională de Asigurări Sociale (str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 73; tel:277318)
Al Nouălea Pas. Apoi în termen de o lună trebuie să mergeţi la Biroul de Statistică. Pentru a perfecta actele ca ulterior a prezenta rapoartele.
Al Zecelea Pas. Mergem la compania Naţională de asigurări medicale. Ne înregistrăm. Aceasta este punctul final. Prima etapă a fost încheiată cu succes.
Acum sunteţi proprietarul propriei firme, cu care va puteţi mândri. Daca domeniul de activitate ales prevede şi obţinerea unei licenţe la Camera Licenţiere(Chisinau, bd.Stefan cel Mare şi Sfînt, 124; tel:27-23-36) şi de la Primărie.
În rest rămâne etapa cea mai interesantă, activitatea economică propriu-zisă, de care va depinde profitul firmei.
Vă urăm succes !

sâmbătă, 6 octombrie 2007

Desfasurarea activitatii unei intreprinderi in Republica moldova de tip SRL

Conform art. 19 al Legii nr. 88-XIV din 18 martie 2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător, întreprinderile nerezidente au dreptul să înfiinţeze în Republica Moldova filiale şi reprezentanţe comercial economice.

Filialele întreprinderilor nerezidente înfiinţate pe teritoriul Republicii Moldova obţin statut de întreprindere aparţinând integral investitorilor străini de la data înregistrării lor conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Procedura de înregistrare şi de desfăşurare a activităţii este similară procedurii de înregistrare şi desfăşurare a activităţii întreprinderii autohtone şi se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Conform art. 11 a Legii nr. 1265-XIV din 05.10.2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor, pentru înregistrarea întreprinderii se prezintă următoarele acte:

· cererea de înregistrare de modelul aprobat de Cameră;

· hotărârea cu privire la fondare si documentele de constituire ale întreprinderii sau organizaţiei, in funcţie de forma ei de organizare juridica, in doua exemplare;

· buletinele de identitate ale fondatorilor sau ale persoanelor împuternicite in temeiul legii, precum si ale managerului principal al întreprinderii sau organizaţiei;

· documentul ce confirma depunerea de către fondatori (asociaţi) a cotei-părţi in capitalul social al întreprinderii in mărimea si in termenul prevăzut de legislaţie;

· dovada achitării taxei de timbru si dovada achitării taxei de înregistrare;

· documentul, eliberat de organul fiscal teritorial, ce confirma ca fondatorii întreprinderii sau organizaţiei nu au datorii la bugetul public naţional.

· extrasul din registrul comerţului naţional din ţara de origine a investitorului;

· certificatul de înregistrare a întreprinderii străine;

· documentele de constituire ale întreprinderii străine;

· certificatul de bonitate al întreprinderii străine, eliberat de banca deserventă.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 926 din 12 iulie 2002 privind aprobarea tarifelor la serviciile cu plată, prestate de Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale, pentru înregistrarea unei întreprinderi cu forma organizatorico-juridică de societate cu răspundere limitată urmează a fi achitată taxa de 735 lei în regim obişnuit – 10 zile, fie 1237 lei în regim de urgenţă – 1 zi.

miercuri, 29 august 2007

Legea privind legalizarea capitalului, amnistierea fiscală şi cota zero pe profitul reinvestit a fost promulgată

Legea prin care au fost modificate şi completate unele acte legislative în vederea legalizării capitalului, amnistierii fiscale şi reformarea sistemului de impunere a veniturilor persoanelor juridice a fost promulgată la 8 mai de către preşedintele Vladimir Voronin.
Serviciul de presă al şefului statului precizează pentru BASA-press că legea va fi publicată în "Monitorul Oficial" nr 64-66 din 11 mai.Iniţiativele privind cota zero pe venitul reinvestit, legalizarea capitalului şi amnistia fiscală au fost lansate de şeful statului la 10 aprilie, iar Parlamentul a votat aceste iniţiative la 27 aprilie.
Potrivit legii adoptate, modificările vor intra în vigoare după publicarea acestora în "Monitorul Oficial".
Potrivit prevederilor, legalizarea capitalului se va efectua prin procedura declarării benevole de către persoanele fizice şi juridice - rezidenţi ai Republicii Moldova a capitalului ce le aparţine sau care este înregistrat pe numele unor deţinători "nominali" şi pentru care, la momentul dobândirii lor, nu au fost achitate impozite, reieşind din valoarea lor reală.
Legalizarea va începe din data intrării în vigoare a legii şi se va încheia la 1 ianuarie 2009, pentru active imobile, valori mobiliare, cote-părţi, iar pentru mijloacele băneşti - până la 30 decembrie 2008. Organele de control fiscal şi economic nu vor avea dreptul, prin lege să verifice sursele de obţinere a capitalului legalizat, cu excepţia cazurilor de spălare a banilor strict prevăzute de lege.
Amnistia fiscală va cuprinde restanţele, reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, inclusiv evidenţa specială, conform situaţiei de la 1 ianuarie 2007, la toate impozitele şi taxele, amenzile neachitate la data intrării în vigoare a legii, inclusiv amânate şi eşalonate (reeşalonate) conform legislaţiei în vigoare. Aceste restanţe urmează a fi anulate.
Potrivit legii, urmează a fi amnistiate şi obligaţiile fiscale pentru care sunt deschise dosare judiciare la situaţia din 1 ianuarie 2007. Organelor cu atribuţii de administrare fiscală li se va interzice prin lege efectuarea controalelor privind corectitudinea calculării şi achitării plăţilor obligatorii, pentru perioadele fiscale de până la 1 ianuarie 2007.Impozitul pe profit la nivelul de 0% va fi stabilit la profitul reinvestit, beneficiul ce va fi repartizat între acţionari sau asociaţi în formă de dividende va fi impozitat la cota 15%

Vreau sa inregistrez o societate comerciala in forma de SRL


1)Alegerea genurilor de activitate se face conform Clasificatorului Activitatilor din Economia Moldovei (CAEM) care e divizat in diviziuni,grupe, clase, subclase.Care genuri se indica in statut?Care intra in clase sau subclase sau e posibil numai sa fac referinta la denumirea grupuli de activitate, astfel acoperind clasele si subclasele de activitate care ma intereseaza.
2) Cum inteleg pot sa vin cu statutul meu propriu (utilizind modelul care este pe site-ul Dvs) indeplinind datele necesare si va trebui sa-l autentific la notar.Este corect?
3) la CIS indeplinesc cererea-chestionar,prezint statutul, oare va trebui sa prezint si contract de constituire al SRL sau nu este necesar deja?
4) oare este necesar sa prezint la CIS si procesul verbal al sedintei asociatilor cu privire la numirea administratorului.
5) daca dupa inregistrarea SRL-lui voi hotari sa ma ocup cu genuri de activitate care sint supuse licentierii dar nu au fost incluse in statutul SRL in procesul inregistrarii oare va trebui sa fac modicari in statut ca sa obtin licenta respectiva sau dupa obtinerea licentei.


Răspuns:
Sectia Asistenta Inregistrari si Radieri, receptioneaza comenzile pentru inregistrarea intreprinderilor si organizatiilor. In cadrul sectiei se perfecteaza si documentele necesare acestor operatii(cu consultatiile de rigoare). bir.248. Pentru a perfecta actele de constituire a unei intreprinderi sau organizatii se prezinta: · buletinele de identitate ale fondatorilor - persoane fizice sau ale persoanelor imputernicite in temeiul legii; · buletinele de identitate ale viitorului administrator; · variante de denumire (la fondare intreprinderilor si organizatiilor cu statut de persoana juridica) In cazul in care pe numele unei persoane au fost inregistrate anterior intreprinderi care nu functioneaza si care nu au fost lichidate in modul stabilit de lege sau care au datorii la bugetul public national, persoanei in cauza i se refuza inregistrarea unei noi intreprinderi pina la inlaturarea circumstantelor mentionate. Taxa pentru inregistrare - S.R.L.;S.A.-250 lei (urgenta 500 lei) I.I.-54lei(urgenta 108 lei) Perfectarea actelor -108 lei (urgenta 216 lei) S.A.-306 lei (612lei) I.I.-54lei(urgenta 108 lei) Rezervarea denumirii - 39 lei Extras din Registru - 126 lei Publicarea in Buletinul Camerei Inregistrarii de Stat - 54 lei Aprobarea denumirii la Centrul de terminologie - 15 lei Stampila - 226 lei + 9 lei + 15 lei Taxa de timbru (0,5 % din marimea capitalului social), in cazul cind intreprinderea poseda capital social, se varsa la bugetul de stat Genurile de activitate pot fi alese din CAEM din pozitiile 5 si 6. In conformitate cu art. 61 CC al RM, societatea comerciala poate desfasura orice activitate neinterzisa de lege, chiar daca nu este prevazuta in actul de constituire. Persoana juridica poate practica anumite tipuri de activitati, a caror lista este stabilita de lege, doar in baza unui permis special (licenta). Dreptul persoanei juridice de a practica activitatea pentru care este necesara licenta apare in momentul obtinerii ei sau in momentul indicat in ea si inceteaza o data cu expirarea licentei daca legea nu prevede altfel. Actele de constituire pot fi perfectate atit de Dvs chit si de catre specialistii IS. Actul de constituire poate fi autentificat la un NOTAR DE STAT sau la registratorul CIS.

Care este deosebirea dintre filiala si reprezentanta? Care este procedura de înregistrare a unei reprezentante in R. Moldova?

Art. 21 al Legii nr. 845-XII din 03 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi stabileşte caracteristicile esenţiale ale filialelor şi reprezentanţelor
Filiala se consideră subdiviziunea separată a întreprinderii care este situată în altă parte şi care exercită unele din atribuţiile acesteia.
Reprezentanţa se consideră subdiviziunea separată a întreprinderii care este situata în altă parte şi care apără şi reprezintă interesele întreprinderii, încheie, in numele acesteia, tranzacţii si înfăptuieşte alte acţiuni de drept.
Filialele şi reprezentanţele trebuie sa fie indicate în documentele de constituire (de societate) a întreprinderii respective.
Filialele si reprezentanţele nu sunt persoane juridice. Acestora li se atribuie bunuri din patrimoniul întreprinderii şi activează în baza regulamentului aprobat de întreprindere.
Conducătorul filialei şi reprezentanţei este numit de întreprindere şi activează în temeiul mandatului ce i s-a eliberat.
Filialele au balanţe proprii care fac parte din balanţa centralizata a întreprinderii care le-a constituit.
Conform art. 15 a Legii nr. 1265-XIV din 05.10.2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor, procedura de înregistrare a filialelor şi reprezentanţelor întreprinderilor este similară procedurii de înregistrare a întreprinderilor şi se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Conform art. 11 a Legii nr. 1265-XIV din 05.10.2000, pentru înregistrarea întreprinderii se prezintă următoarele acte:
· cererea de înregistrare de modelul aprobat de Cameră;
· hotărârea cu privire la fondare si regulamentul filialei sau reprezentanţei;
· buletinul de identitate al conducătorului filialei, ordinul de numire în funcţie şi procura de reprezentare a intereselor lui, precum şi certificatul de înregistrare şi actele de constituire ale întreprinderii;
· documentul ce confirma depunerea de către fondatori (asociaţi) a cotei-părţi in capitalul social al întreprinderii in mărimea si in termenul prevăzut de legislaţie;
· dovada achitării taxei de înregistrare;
· documentul, eliberat de organul fiscal teritorial, ce confirma ca fondatorii întreprinderii sau organizaţiei nu au datorii la bugetul public naţional.
În caz dacă întreprinderea ce fondează reprezentanţa sau filiala este nerezidentă a Republicii Moldova, suplimentar la cele indicate mai sus se vor anexa:
· extrasul din registrul comerţului naţional din ţara de origine a investitorului;
· certificatul de înregistrare a întreprinderii străine;
· documentele de constituire ale întreprinderii străine;
· certificatul de bonitate al întreprinderii străine, eliberat de banca deserventă.
În acest sens Legea nr. 88-XIV din 18 martie 2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător, stabileşte careva elemente specifice pentru subdiviziunile întreprinderilor nerezidente:
Reprezentanţele întreprinderilor nerezidente se înregistrează pe teritoriul Republicii Moldova, conform legislaţiei în vigoare, fără drept de persoană juridica şi fără dreptul de a desfăşura activitate economică.
Filialele întreprinderilor nerezidente înfiinţate pe teritoriul Republicii Moldova obţin statut de întreprindere aparţinând integral investitorilor străini de la data înregistrării lor conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
Hotărârea Guvernului nr. 926 din 12 iulie 2002 privind aprobarea tarifelor la serviciile cu plată, prestate de Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale, stabileşte taxele ce urmează a fi achitate pe contul CÎS pentru înregistrarea unei filiale sau reprezentanţe. Practic, taxele vor varia de la 693 lei pentru înregistrarea subdiviziunii în regim obişnuit (10 zile), de la momentul primirii cererii, până la 1051 pentru înregistrarea în termen de urgenţă – 1 zi.